Koordinatörlükler

Ana Bilim Dalı bünyesinde bulunan koordinatörlükler:

 • Erasmus Koordinatörlüğü(Sorumlu: Dr. Öğretim Üyesi Sinem Dinçol Özgür)
 • Farabi Koordinatörlüğü (Sorumlu Doç. Dr. Şenol Şen)
 • Mevlana Koordinatörlüğü (Sorumlu Doç. Dr. Şenol Şen)
 • Akreditasyon Kurulu (Ana Bilim Dalı Tüm Öğretim Elemanları)
 • Kalite Kurulu (Dr. Öğretim Üyesi Ümit Işık Erdoğan)
 • Akademik Teşvik Kurulu (Doç. Dr. Canan Altundağ, Doç. Dr. Şenol Şen)
 • Ana Bilim Dalı Uygulama Koordinatörü (Doç. Dr. Şenol Şen )
 • Çift Anadal-Yandal Koordinatörlüğü (Doç. Dr. Canan  Altundağ)
 • Lisansüstü Program Koordinatörlüğü (Prof. Dr. Özge Özyalçın Oskay ve Doç. Dr. Senar Temel)
 •  Web Sitesi- Sosyal Medya Koordinatörlüğü (Sorumlu: Doç. Dr. Şenol Şen)
 • Fakülte Uygulama Koordinatör Yardımcısı ve Bölüm Uygulama Koordinatörü (Dr. Öğretim Üyesi Ümit Işık Erdoğan)
 • Fakülte Program Koordinatörü (Başkan: Prof. Dr. Emine Erdem)
 • Fakülte Eğitim Komisyonu (Başkan: Prof. Dr. Emine Erdem)
 • Uzaktan Eğitim Koordinatörleri: Doç. Dr. Fatma Alkan ve Doç. Dr. Şenol Şen

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 
06800 Beytepe Ankara